تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

همایش آموزشی ویژه معلولان ضایعه نخاعی در قزوین برگزار می‌شود

همایش آموزشی ویژه معلولان ضایعه نخاعی در قزوین برگزار می‌شود

ادامه‌ی پست

سبک معماری ساختار‌شکن (deconstruction) – ساختمان آنلاینسبک معماری ساختار‌شکن (deconstruction)

اختصاصی ساختمان آنلاین: دی کانستراکشن در فارسی به ساختار‌زدایی، شالوده شکنی، واسازی، بنیان‌فکنی، ساختار‌شکنی و بن فکنی ترجمه شده است. شاید این فراوانی اسامی به دلیل آن است که دیکانستراکشن یک نگرش چند وجهی و چندمعنایی دارد.

مبانی دی کانستراکشن مستقیما از فلسفه دی کانستراکشن استخراج شده ‌است. مکتب دی کانستراکشن توسط ژاک دریدا، فیلسوف معاصر فرانسوی، پایه‌گذاری شد. دریدا با ساختارگراها مخالف بود و براساس اعتقاد وی، وقتی ما به دنبال ساختارها هستیم، از متغیر‌ها غافل می‌مانیم.

فرهنگ و شیوه‌های قومی هر لحظه تغییر می‌کند. پس روش ساختارگراها نمی‌تواند صحیح باشد. به طور کلی، دی کانستراکشن نوعی وارسی یک متن و استخراج تفسیرهای آشکار و پنهان از بطن آن متن است. این تفسیرها و تاویل ­ها می­تواند با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدید آورنده متن متناقض و متفاوت باشد. لذا در بینش دی کانستراکشن، آنچه که خواننده برداشت می‌کند، واجد اهمیت است. بنابراین، به تعداد خواننده، برداشت‌ها و استنباط‌ های گوناگون و متفاوت وجود دارد. در واقع، خواننده، معنی و منظور متن را مشخص می­کند نه نویسنده. ساختاری ثابت در متن و یا تفسیری واحد از آن وجود ندارد. ارتباط بین علت و معلول و رابطه بین متن و تفسیر شناور و لغزان است.

شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه معماری نمود، پیتر آیزنمن، معمار معاصر آمریکایی است. آیزنمن نه تنها با مقالات و سخنرانی‌های خود، بلکه با فضاها، کالبدها و محوطه‌سازی‌های متعددی که ساخته، فلسفه دی کانستراکشن را به صورت یکی از مباحث اصلی معماری در طی دهه هشتاد میلادی در‌آورد. آیزنمن در مقاله‌ای به نام «مرز میانی»، هم فلسفه مدرن و هم معماری مدرن را به باد انتقاد گرفت. از نظر وی، معماری مدرن بر اساس علم و فلسفه قرن نوزده بنا شده است. به عقیده آیزنمن، بحث ارزشی هگل در مورد تز، آنتی تز و سنتز، دیگر در جهان امروز کاربرد ندارد. فیلسوفان پست مدرن مانند نیچه، فروید، هایدگر و دریدا رابطه ما را با جهان هستی عوض کرده‌اند.

آیزنمن معتقد است که مدرنیست­ ها مدعی هستند که مدینه فاضله را باید در آینده جست و جو کرد. پست­ مدرنیست­ ها نیز به دنبال این مدینه فاضله در گذشته هستند ولی معماری امروز باید این مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند. در این مورد وی از واژه Presentness به معنای اکنونیت استفاده کرده و معتقد است که معماری در هر زمان و مکان باید اکنونیت داشته باشد و متعلق به زمان و مکان حاضر باشد.

برای رسیدن به شرایط فوق، باید قوانین گذشته معماری را برهم زد و از آنجایی که این قوانین قراردادی هستند نه طبیعی، لذا برهم زدن آنها ممکن است. حقایق و نمادهای گذشته باید شکافته شود (دی کانستراکت شوند) و مفاهیم جدید، مطابق با شرایط امروز از دل آنها استخراج شود.

پیتر آیزنمن بر این باور است که در زندگی امروز ما، دوگانگی­ هایی مانند وضوح و ابهام، ثبات و بی ثباتی، زشتی و زیبایی، سودمندی و عدم سودمندی، صداقت و فریب، پایداری و تزلزل، صراحت و ایهام وجود دارد. نمی توان از یکی برای استتار دیگری استفاده کرد، بلکه این تقابل ها و دوگانگی ها باید در ساحت معماری به عنوان تجلی گاه شرایط زندگی امروز ما به نمایش گذاشته شود. در گذشته و همچنین در معماری مدرن و پست ­مدرن آنچه که حضور داشته، تقارن، تناسب، وضوح، ثبات، مفید بودن و سودمندی بوده است. در این تقابل­ های دوتایی، همواره یکی بر دیگری ارجحیت داشته است اما آنچه که مورد غفلت قرار گرفته و غایب بوده، عدم تقارن، عدم وضوح، ابهام، ایهام است که منعکس ­کننده شرایط ذهنی و زیستی امروز ماست و آنچه که در معماری امروز ما مورد غفلت قرار گرفته، در واقع، بخشی از زندگی ماست.

در معماری دی کانستراکشن سعی بر این است که برنامه و مشخصات طرح، مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار ‌گیرد. همچنین خود سایت و شرایط فیزیکی و تاریخی آن و محیط اجتماعی و فرهنگی‌ای که سایت در آن قرار گرفته نیز مورد بازبینی موشکافانه قرار گیرد. در مرحله بعد، تفسیرها و تاویل‌های مختلفی از این مجموعه مطرح می‌شود. در نهایت کالبد معماری به صورتی طراحی می‌شود که در عین برآورده کردن خواسته ­های عملکردی پروژه، تناقض‌ها و تمایز‌های بین موضوعات اشاره شده در فوق و تفسیرهای مختلفی از آن ارائه شود. لذا شکل کالبدی به صورت یک مجموعه چندمعنایی، ابهام انگیز، متناقض و متزلزل ارائه می‌شود که خود طرح زمینه را برای تفسیر و تاویل آماده می‌کند.

به گزارش ساختمان آنلاین: آیزنمن در مقاله «مرز میانی» از واژه (Catachresis) استفاده کرده که به معنای دو پهلو یا ایهام است. دو پهلو، مرز میانی است. در دوپهلو یا ایهام، ارجحیتی وجود ندارد. هم این است و هم آن. نه این است و نه آن. آیزنمن در این مقاله می‌نویسد: «دو پهلو حقیقت را می‌شکافد و این امکان را می‌دهد که ببینیم، حقیقت چه چیزی را سرکوب کرده است.»

یکی از اولین و شاخص ­ترین ساختمان­ های سبک دیکانستراکشن، مرکز هنرهای بصری وکسنر (۱۹۸۹ – ۱۹۸۲) در شهر کلمبوس آمریکا است. در مسابقه­ ای که در سال ۱۹۸۲ برای طراحی این ساختمان صورت گرفت، معماران معروفی از جمله مایکل گریوز، سزار پلی، آرتور اریکسون و پیتر آیزنمن شرکت کردند.

سایت این ساختمان در قسمت ورودی اصلی دانشگاه ایالتی اهایو در سمت شرق دانشگاه قرار دارد. عملکرد بنا، نمایش آثار هنرمندان و دانشجویان دانشگاه در آن است. هر یک از این معماران ساختمان خود را بین دروازه ورودی و ساختمان‌های موجود در سایت قرار دادند. ولی در کمال تعجب، ساختمان طراحی شده توسط آیزنمن به گونه‌ای بود که فضای باریک بین دو ساختمان موجود در سایت را شکافته و در بین آن دو قرار گرفته بود و تعجب بیشتر آن که طرح وی به عنوان برنده اول اعلام شد. از آن زمان سبکی در معماری به نام دی کانستراکشن در مجامع بین‌المللی مطرح و مورد توجه قرار گرفت.

آیزنمن در تبیین طرح خود عنوان کرد که این نقطه محل ملاقات دو قشر نسبتا متفاوت است. یکی دانشجویان و هنرمندان دانشگاه که کارهای خود را در این ساختمان ارائه می‌کنند و دیگری شهروندان و عامه مردم شهر که به دیدن این آثار می‌آیند. لذا دو کد یا نشانه برای هر یک از این دو قشر انتخاب شد. یکی محورهای شبکه شطرنجی دانشگاه و دیگری محورهای شبکه شطرنجی شهر کلمبوس. این دو شبکه نسبت به یکدیگر ۱۷ درجه اختلاف زاویه دارند. لذا هر دو شبکه به عنوان نشانه‌ای از هر یک از این دو قشر در محل سایت با یکدیگر تلاقی کرده‌اند. این دو‌گانگی در کالبد معماری ساختمان به گونه­ ای نمایش داده شده که هیچ یک بر دیگری ارجحیت ندارد و این دو محور همانند دو تیغه قیچی بین دو ساختمان را شکافته و خود در آن جایگزین شده‌اند.

پس از باز نمودن و شکافتن فضای بین این دو ساختمان در سایت، آیزنمن متوجه پی ­های یک بنای قدیمی شد که مربوط به دانشکده نظامی بود. این بنا در دهه پنجاه میلادی تخریب شده بود ولی هنوز بخشی از پی­ های آن در زیر خاک در محل سایت مدفون بود. اگر چه این ساختمان دیگر وجود نداشت ولی آیزنمن با وارسی دقیق سایت متوجه آن شده بود. وی این ساختمان را که دیگر در حاشیه قرار گرفته و به تاریخ سپرده شده بود، به عنوان بخشی از متن موجود که همان سایت پروژه باشد، قرائت کرد و این قرائت را به صورت کالبدی نمایش داد. لذا در طرح آیزنمن، بخش ­هایی از ساختمان دانشکده نظامی که شبیه یک قلعه نظامی بود، در قسمت سردر ورودی ساختمان مرکز هنرهای بصری وکسنر بازنمایی و بازسازی شد.

معماری دی کانستراکشن به عنوان یک سبک فراگیر و جهانی عمر نسبتا کوتاهی داشت و از حدود یک دهه فراتر نرفت ولی تاثیر شگرف و بنیادین بر شیوه طراحی و نوع بازنمایی معنی و تفسیر در حوزه معماری داشت. این سبک به عنوان پیش­زمینه رویکردهای متعاقب آن همچون معماری فولدینگ و معماری پیدایش کیهانی بود.

معماران سبک دی کانستراکشن:

  • فرانک گهری (Frank Gehry)
  • پیتر آیزنمن (Peter Eisenman)
  •  زاها حدید (Zaha Hadid)
  •  رم کولهاس (Rem Koolhaas)
  •  دانیال لیبسکند (Daniel Libeskind)

مهم ترین ساختمان ­های سبک دی کانستراکشن:

  • مرکز هنری و بصری وکسنر (Wexner Center for the Arts)
  • مرکز گردهمایی کلمبوس از پییتر آیزنمن
  • موزه کاستل وِکیو و باغ گام­ های از دست رفته

ادامه‌ی پست

کارگاه روابط عمومی تئاتر در اصفهان برگزار می شود

افتتاح خانه تئاتر ایران

اصفهان – متخصص حوزه ارتباطات و رسانه گفت: کارگاه روابط عمومی تئاتر برای نخستین بار به همت تالار هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

هادی زمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این خصوص، اظهار داشت: دانش روابط عمومی و مبحث ارتباط، مبحثی عمومی است، هرچند مدتهاست با رویکردی سازمانی به بررسی این مسئله می پردازند، اما این دانش در حقیقت مسئله ای عمومی بوده که طبق نظریه مطرح شده توسط بنده در دانشگاه، روابط عمومی یک دانش زندگی است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم با رویکردی سازمانی به دانش روابط عمومی نگاه کنیم، باید بدانیم که روابط عمومی برای یک مجموعه به منزله معرفی و ایجاد ارتباط با ذی نفعان کسب منابع و اطلاع رسانی است.

این متخصص حوزه ارتباطات و رسانه افزود: شرط نخست برای موفقیت یک گروه تئاتر این است که بتواند بین افراد مجموعه خود ارتباطی بسیار صمیمانه ایجاد کند تا این افراد بتوانند در قالب یک کارگروه منسجم ارتباط درستی با مخاطبان خود برقرار کنند.

وی با بیان اینکه نیازسنجی نخستین بخش از بخش های مختلف یک ارتباط صحیح است، گفت: این ارتباط از نیازسنجی آغاز می شود تا در ابتدا بدانیم چه نمایشی باید به روی صحنه برود و مردم به عنوان مخاطبان این نمایش چه نیاز و توقعی دارند که تعیین ذائقه، سلیقه و زبان مخاطب سه بخش دیگر این ارتباط است.

زمانی تاکید کرد: نقش روابط عمومی تئاتر شناسایی این موارد و ارائه اطلاعات مفید به کارگردان نمایش است تا بتواند با یک تشخیص درست و اصولی آنچه را مردم در انتظار آن هستند به روی صحنه نمایش ببرد.

وی برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به مردم را بخش دیگری از مجموعه روابط عمومی تئاتر دانست و اظهار کرد: چه بسا آثار نمایشی خوبی در شهر به صحنه برود، اما غالب مردم از آن بی خبر باشند لذا در گام های بعدی نقش روابط عمومی ایجاد کانال های ارتباطی و اطلاع رسانی با مردم و سپس دریافت بازخوردها برای ارتقای سطح کیفی آثار است.

این متخصص حوزه ارتباطات و رسانه با بیان اینکه کارگاه روابط عمومی تئاتر برای نخستین بار در کشور برگزار می شود، گفت: نخستین جلسه این کارگاه آموزشی برگزار شده و جلسات بعدی نیز با توجه به ظرفیتی که در میان مخاطبان کارگاه موجود است از سوی تالار هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزار می شود.

ادامه‌ی پست

اعزام "هانیه" به تهران برای ادامه روند درمان

اعزام "هانیه" به تهران برای ادامه روند درمان

ادامه‌ی پست

شلیک موفق ۱۰۰۰گلوله با اسلحه چاپی فلزی!

مجله تصویری سلاح- چاپ سه بعدی تکنیکی است که مهارت تولید انواع قطعات با هر شکل و زاویه ای را به نمایش می گذارد. بدین ترتیب می تواند در صنایع مختلف از جمله اسلحه سازی بسیار کمک کننده واقع شود. در ادامه به نمونه ای از این کاربرد اشاره خواهیم کرد.

کمپانی کالیفرنیایی سالید کانسپتز که یکی از رهبران اصلی تکنیک چاپ سه بعدی در سراسر جهان به شمار می رود، اقدام به ساخت نخستین تفنگ فلزی حاصل از چاپ سه بعدی با استفاده از روش پخت لیزری و همچنین فلزات پودری کرده است. پیستول نیمه خودکار مذکور بر اساس سلاح ۱۹۱۱ کلاسیک ساخته و تاکنون بدون هیچ گونه مشکلی موفق به شلیک ۱۰۰۰ گلوله(۴۵ACP) شده است. عمده مواد به کار رفته در ساخت تفنگ مورد بحث، فولاد ضد زنگ و فیبر کربن با پوشش نایلونی خواهد بود. به گفته کمپانی هدف اصلی از ساخت سلاحی که حاصل چاپ سه بعدی است، اثبات قابلیت این تکنیک به منظور تامین دقت، صحت و همچنین ضریب اطمینان بالا بوده و این محصول مهر تاییدی بر هدف مورد نظر محسوب می شود. بسیاری از مردم تصور می کنند که تکنیک چاپ سه بعدی به اندازه کافی دقت و قدرت نخواهد داشت، اما ۱۰۰۰ گلوله شلیک شده از نخستین تفنگ فلزی به دست آمده از این متد نظر مخالفان را تغییر داده است.

 

 

مطالب مجله تصویری سلاح را در این لینک دنبال کنید.

ادامه‌ی پست

ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در روسیه

با ورود هواداران انگلیسی جام جهانی به شهر ولگوگراد روسیه، فروش مشروبات الکلی در بطری‌های شیشه‌ای به دلیل پیشگیری از آسیب رساندن افراد مست با بطری‌های شکسته به سایرین، ممنوع شد.

ادامه‌ی پست

مصرف مواد مخدر زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی است

عباس صادقی-مدیرکل بهزیستی کرمان - آینه

کرمان – مدیر کل بهزیستی کرمان مصرف موادمخدر را در بروز آسیب های اجتماعی موثر دانست و گفت: مراقبت از اقشار سالم جامعه و آگاهسازی افراد جامعه نیازمند اجرای برنامه های پیشگیرانه و مراقبتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، عباس صادق زاده در جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از مصرف  مواد مخدر با بیان اینکه می توان از ظرفیت هنر و برنامه های اجتماع محور در راستای کاهش مصرف مواد مخدر استفاده کرد، گفت: آموزش های جوانان و خانواده ها در محله های آسیب پذیر و پرخطر برای تحقق اهداف کمیته فرهنگی و پیشگیری از مصرف مواد مخدر بسیار حائز اهمیت است.

صادق زاده با تاکید بر اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی مبارزه با مواد مخدر از طرف سازمان های متولی مسائل اجتماعی گفت: مراقبت از اقشار سالم جامعه و همچنین آموزش افراد جامعه در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر که زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی است نیازمند اجرای برنامه های مراقبتی و پیشگیرانه است.

وی اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی را منوط به همدلی و همکاری همه سازمان ها و مسئولان دانست و اظهار داشت: با تغییر نگاه افراد و مسئولان در مورد آسیب های اجتماعی می توان مهمترین معضلات اجتماعی را ساماندهی کرد.

علی رمضانی مدیر کل صدا و سیما  استان کرمان با اشاره به قرار گرفتن استان کرمان در مسیر ترانزیت مواد مخدر گفت: پلیس استان با توجه به شرایط جغرافیایی استان کرمان در حوزه مقابله با مواد مخدر شهدای زیادی را در این راه تقدیم کرده که باید سازمان ها و مسئولان در راستای کاهش پیادمدها تلاش های جدی انجام دهند.

در پایان هریک از اعضاء کمیته به بیان نظرات و پیشنهادات خود و همچنین اقدامات انجام شده توسط آن سازمان در خصوص برنامه های پیشگیری از مصرف موادمخدر پرداختند.

ادامه‌ی پست

صنایع دستی استان ایلام به ۱۲ کشور جهان صادر می شود


دارای نماد مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال

تمامی خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ادامه‌ی پست

کاهش ۲۴ درصدی جرائم خشن از ابتدای سال جاری در گلستان

علی اکبر جاویدان

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان با بیان اینکه وقوع جرائم خشن درگلستان طی سه ماه نخست سال جاری ۲۴ درصد کاهش یافت، گفت: ۷۸ درصد سرقت های گلستان هم در این سه ماه کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان در جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت و در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان گلستان، گفت: مبارزه با سرقت یکی از خواسته‌های مهم و به حق مردم بوده و در همین راستا پلیس هم در اجرای قانون و برقراری نظم و امنیت در جامعه، گام‌های موثری برداشته است.

وی افزود: تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، از اقدامات برنامه‌ریزی شده و موثر در حوزه مبارزه با این جرم به شمار می آید.

فرمانده انتظامی استان گلستان بیان کرد: بررسی آمار و عملکردها، حاکی از آن است تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت و مدیریت این موضوع از سوی فرماندهان و مدیران انتظامی، تاثیر بسزایی در دستگیری سارقان، کشف سرقت‌های مختلف و نیز کاهش این جرم را به همراه داشته است.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: در همین راستا در سه ماهه نخست امسال، وقوع جرایم خشن مانند سرقت های به عنف و زورگیری ۲۴ درصد، احشام ۳۲ درصد و موتورسیکلت ۱۱ درصد با کاهش همراه بوده و همچنین بیش از ۷۸ درصد سرقت ها نیز کشف شد.

سردار جاویدان تصریح کرد: برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح عملیات‌های پلیسی، یکی از موضوعات بسیار مهم در اجرای ماموریت‌های نیروی انتظامی است از این رو، تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، نمونه مدیریت پلیس توانمند ایران اسلامی به شمار می آید.

وی با تاکید بر اینکه پلیس گلستان با جدیت در حوزه مبارزه با سرقت انجام وظیفه می‌کند، ادامه داد: مدیریت هدفمند گشت‌های پلیسی، بهره‌گیری از توان نیروها و امکانات موجود و نیز اجرای طرح‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در راستای پیشگیری از وقوع سرقت با کمک شهروندان، از جمله فعالیت‌های پلیس استان است.

فرمانده انتظامی استان گلستان با بیان اینکه همراهی مردم با پلیس از موضوعات بسیار مهم درخصوص پیشگیری از وقوع سرقت است، تاکید کرد: برای دستیابی به امنیت اجتماعی مطلوب در جامعه جدی گرفتن مشارکت مردمی ضروری است.

این مقام ارشد انتظامی، مهم ترین هدف قرارگاه مقابله با سرقت را پیشگیری و کاهش وقوع این جرم عنوان و بیان کرد: باید با تشدید اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با مجرمان به ویژه در محله‌های جرم خیز، محیط را برای فعالیت های مجرمانه آنها ناامن کنیم.

سردار جاویدان در خاتمه گفت: از دیگر اولویت‌های قرارگاه مبارزه با سرقت، برنامه‌ریزی و مدیریت جرم و نیز دستگیری سریع مجرمان است.

ادامه‌ی پست

عوامل جهش تاریخی شاخص بورس به کانال ۱۰۰هزار واحدی

شاخص کل بورس تهران در معاملات روز گذشته با جهش ۳۳۰۶ واحدی (بیشترین میزان رشد تاریخی شاخص) برای نخستین بار در عمر خود ۶ رقمی شد. رشد بورس تهران با شتاب بالایی دنبال شد و در مدت زمان اندکی از آغاز معاملات با صعود دسته‌جمعی شرکت‌های بورسی دماسنج بازار سهام وارد کانال ۱۰۰ هزار واحدی شد. اما این پایان کار نبود و اشتیاق خرید به‌خصوص از سوی معامله‌گران خرد (حقیقی‌ها) تا حدی بالا بود که سرانجام بورس با کانال‌شکنی‌های پی‌درپی در عدد ۱۰۲ هزار و ۴۵۲ واحد ایستاد. سیل نقدینگی در کنار جذابیت محسوس سهام، رکوردهای تازه‌ای را برای بورس تهران به ارمغان آورد. ورود پول‌های تازه منجر به صعود ممتد شاخص سهام با جهش ارزش معاملاتی شده است. به این ترتیب، ارزش معاملات خرد روز گذشته بورس تهران به ۴۳۵ میلیارد تومان رسید که بیشترین مقدار از فروردین ۹۵ بود. ثبت رکوردهای جذاب همراه با سبزپوشی عمده نمادهای بورسی و همچنین تشکیل‌ صف‌های خرید قدرتمند رشد ادامه‌دار بورس را نوید می‌دهد. در این میان عوامل بنیادی به ویژه رشد نرخ برابری دلار به ریال همچنان حامی قدرتمندی از سهام هستند و این موضوع آمادگی بورس برای جذب حداکثری نقدینگی و ادامه رالی صعودی را نشان می‌دهد.
بورس تهران معاملات روز گذشته را با جهش بیش از سه‌پله‌ای شاخص کل و ثبت رکوردهای تازه پشت‌سر گذاشت. نماگر اصلی سهام در این روز تاریخی با استقبال کم‌سابقه سهامداران بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ واحد افزایش یافت و برای نخستین‌بار پا به مدار ۱۰۰ هزار واحدی گذاشت. صف‌های سنگین خرید در بیش از ۱۰۰ نماد بورسی و فرابورسی در ساعات ابتدایی معاملات در کنار ارزش ۴۳۵ میلیارد تومانی معاملات خرد، اشتیاق سهامداران به خرید سهام را به‌خوبی به تصویر می‌کشد. به این ترتیب بورس تهران در لحظات نخست شروع معاملات به کانال ۱۰۰ هزار واحد وارد شد. امید به گشایش نسبی در بازار ارز و همچنین اخبار مثبت پیرامون صنایع بزرگ، خاصه گروه فلزی-معدنی و پتروشیمی و در نتیجه ورود نقدینگی جدید به‌عنوان مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر رشد بی‌سابقه شاخص کل سهام در روز گذشته ارزیابی می‌شوند.

روز تاریخی بورس تهران
نزدیک ۲۶ ماه باید طول می‌کشید تا ارزش معاملات خرد رکورد دیگری را برای بورس تهران ثبت کند. معاملات سهام در پایان داد و ستدهای روز گذشته به رقم چشمگیر ۴۳۵ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که از فروردین سال ۹۵ تجربه نشده بود. رشد پرشتاب ارزش معاملات از پایان هفته گذشته آغاز شده بود و در این مسیر جهش بیش از ۶‌پله‌ای شاخص کل را رقم زد.  افزون بر رفت‌ و برگشت کم‌نظیر نقدینگی طی دو روز کاری اخیر، شاهد حضور پررنگ سهامداران حقیقی و اشتیاق کم‌سابقه این دسته از فعالان بازار در سمت خرید بودیم. مشارکت مالکان حقیقی بازار در سمت خرید منجر به انتقال مالکیت بیش از ۱۴۰ میلیارد تومانی از سبد معامله‌گران حقوقی به پرتفوی فعالان خرد شد (خالص تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی). درخشش این‌چنینی سهامداران حقیقی در طول تاریخ فعالیت بورس کم‌سابقه است. «دنیای اقتصاد» از ماه‌ها قبل و طی گزارش‌های مختلف به آمادگی بورس برای جذب حجم سنگینی از نقدینگی اشاره کرده بود. تقریبا تمامی اهالی بازار بر این موضوع واقفند که همبستگی بالایی بین حضور معامله‌گران حقیقی با رشد قیمت سهام برقرار است. دوران اوج بازار سهام در روند تاریخی آن همیشه زمانی رخ داده است که مشارکت حقیقی‌های بازار در سمت خرید به‌صورت چشمگیری رشد یافته است. باتوجه به نقدینگی سرگردان که در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود جذابیت سهام زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌های خرد را به‌وجود آورده است.  ورود نقدینگی جدید با حضور چشمگیر خریداران حقیقی در دادوستدها، رشد بیش از ۳۳۰۰ واحدی شاخص کل را به‌دنبال داشت. از این منظر شاهد ثبت بیشترین رشد روزانه دماسنج بازار در طول تاریخ فعالیت بورس تهران هستیم. این رشد معادل جهش ۳/ ۳ درصدی این نماگر محسوب می‌شود که بیشترین میزان از فروردین ۹۴ محسوب می‌شود. به این ترتیب، با جهش روز گذشته شاخص در قله جدید۱۰۲ هزار و ۴۵۲ واحدی ایستاد.

ریشه‌یابی رکوردزنی دلچسب سهام
موج نقدینگی در ماه‌های اخیر تلاطم بازارهای موازی را به‌دنبال داشته است. با حمایت عوامل بنیادی، به خصوص انتظار برای خودنمایی اهرم ارزی در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی حالا نوبت به دماسنج بازار سهام رسیده است. بازارهای ارز و سکه در هفته‌های گذشته به‌دنبال یک رالی پرشتاب سقف‌های تاریخی خود را جابه‌جا کردند؛ به‌طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی از مرز ۷ هزار تومان گذشت و قیمت هر سکه در بازار نقدی-در حالی که طلای جهانی نزولی بود- به رقم بی‌سابقه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. بی‌گمان ریسک‌های غیراقتصادی و بیم کاهش بیشتر ارزش ریال در کنار محدودیت‌های سخت‌گیرانه ارزی از سوی سیاست‌گذار طی چهار ماه گذشته در شکل‌گیری نرخ‌های چندگانه دلار و ملتهب شدن بازارهای ارز و سکه نقش عمده‌ای ایفا کردند.

گرچه بخشی از این فضای روانی بازارهای ارز و سکه به‌دنبال جو روانی، ناشی از هراس بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بوده است اما نمی‌توان از معضل کنونی اقتصاد غافل شد. نقدینگی سرگردان که سال‌ها به واسطه نرخ‌های بالای سود در بانک‌ها پارک شده بود در شرایط کنونی درحال جولان در دیگر بازارها است. از این چشم‌انداز، یکی از محرک‌های رشد قیمت‌ها را می‌توان قدرت غالب نقدینگی در کل اقتصاد دانست که با افت ارزش ریال به تدریج در قیمت سهام انعکاس خواهد یافت. هر چند ممکن است این رابطه با یک وقفه کوتاه آشکار شود، اما براساس نمونه‌های تاریخی، تاثیر کاهش ارزش ریال در قیمت سهام حتمی است. اولین نشانه‌های این واقعیت را می‌توان در گسیل سیل‌آسای نقدینگی به سمت سهام طی معاملات دو روز کاری اخیر مشاهد کرد که ارزش معاملات را به رقم بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان رسانده است. در گزارش‌های اخیر «دنیای اقتصاد» به نقش مثبت بورس در جذب نقدینگی اشاره شده بود.

به بیان دیگر، رشد قیمت در بازارهای رقیب به‌خصوص جهش نرخ دلار و اصلاح نسبی شاخص سهام در ماه‌های اخیر فضا را برای جهش قیمتی سهام آماده کرده است. این موضوع را در ادبیات مالی معمولا با مفهوم ارزش جایگزینی هم تبیین می‌شود. در شرایط کنونی همچنان نمادهایی که صورت سود و زیان آنها از جهش انتظاری نرخ دلار تاثیر مثبت می‌پذیرد در صدر توجه معامله‌گران قرار گرفته‌اند. در ادامه احتمالا سایر شرکت‌ها نیز از این موضوع اثر مثبت بپذیرند. ارزش‌گذاری سهام بر مبنای ارزش جایگزینی بیان‌گر این واقعیت است که برقراری تعادل‌های پیشین و رسیدن به ارزش ذاتی شرکت‌ها (براساس نرخ ارز) مستلزم رشد قیمت سهامی است که از این حیث پتانسیل رشد دارند. اما علاوه بر ارزش جایگزینی عوامل دیگری هم از سهام حمایت می‌کند که در بین آنها می‌توان خوش‌بینی به عملکرد بنگاه‌ها و از سوی دیگر بالاماندن قیمت جهانی مواد خام اشاره کرد که وضعیت بنیادی بخش مهمی از تولیدکنندگان صادراتی و کالامحور بورس تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما شاید مهم‌ترین نکته که از هفته گذشته در هدایت نقدینگی به سمت سهام نقش داشت بروز نشانه‌های مثبت از عقبگرد دولت از سیاست‌های اشتباه ارزی پیشین در این حوزه است.

چراغ سبز گشایش‌های ارزی
در هفته گذشته اخبار مهمی حول تصمیمات جدید دولت برای ساماندهی بازار ارز مخابره شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته قبل طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که واحدهای صادرکننده مجاز هستند با استفاده از مکانیزم واریزنامه، ارز صادراتی خود را به متقاضیان واردات که موفق به دریافت ارز به نرخ رسمی نشده‌اند به قیمت توافقی واگذار کنند. البته در این بخشنامه صنایع محدودی مشمول این بخشنامه جدید برای فروش ارز در سامانه جدید ارزی (با قیمت‌های توافقی) خواهند شد، اما نشانه‌ها از حرکت به سمت نرخ واقعی ارز برای جهش قیمتی سهام کافی است. از سوی دیگر، خبر تصویب محاسبه نرخ خوراک تولیدکنندگان پتروشیمی با دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی در هفته گذشته نیز معاملات این صنعت بورسی را داغ کرد. این تحولات در کنار معامله‌پذیر کردن اوراق پیش‌خرید سکه نشان‌دهنده عزم دولت برای تغییر رو به جلو‌ است که معنای ضمنی آن عقبگرد سیاست‌گذار از تصمیمات پیشین و در نتیجه افزایش تقاضا در سهام بزرگ و صادرکننده بازار است.

صفوف بی‌سابقه خرید
انتظار کسب بازدهی محسوس شروع پرشور معاملات سهام در روز گذشته را به‌دنبال داشت. دیروز به محض باز شدن سامانه معاملات، نماگر اصلی سهام به لطف رشد قیمت سهام عمده نمادهای بازار، بیش از یک‌هزار واحد جهش داشت.اشتیاق متقاضیان سهام در روز گذشته موجب تشکیل صفوف سنگین خرید در بیش از یکصد و ۳۰ سهم بازار شد که در این میان نام سهام گروه‌های فلزی و معدنی بیش از سایر صنایع به چشم می‌خورد. قدرت تقاضا به حدی بود که ارزش صفوف خرید ۷۴ سهم و حق تقدم را در پایان معاملات دیروز به ۱۴۰ میلیارد تومان رساند.

یکه‌تازی «فولاد»
نماد فولاد مبارکه اصفهان همچون روزهای قبل به‌عنوان سهام بی‌هماورد بازار در کانون توجه بورس‌بازان قرار داشت و برای چندمین روز پیاپی در صدر فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل قرار گرفت. سهامداران طی روز گذشته بیش از ۷۲ میلیارد تومان از سهام «فولاد» را بین خود دست ‌به ‌دست کردند؛ یعنی ۱۶ درصد از کل ارزش معاملات خرد.

در عین حال، مروری بر آمار صنایع نشان می‌دهد که بیش از ۲۲ درصد از نقدینگی دیروز در صنعت فلزات اساسی گردش داشته و گروه‌های پتروشیمی، پالایشی و کانه‌های فلزی در رتبه‌های بعدی این جدول قرار گرفته‌اند و مجموعا ۶۰ درصد از نقدینگی بازار را جذب کردند. همچنین ۳۳ صنعت از صنایع ۳۸گانه بورس تهران، یعنی ۸۷ درصد از تعداد صنایع نیز با رشد شاخص همراه شده‌اند. این آمارها گویای این واقعیت است که موج سنگین تقاضا تمام بازار را فارغ از زمینه‌های بنیادی صنایع ناهمگون بازار، تحت‌الشعاع قرار داده است. رشد دسته‌جمعی قیمت سهام در وضعیتی که برخی بنگاه‌ها همچنان با مشکلات محسوس بنیادی مواجه هستند تا حدودی نگران‌کننده است. به‌نظر می‌رسد در این شرایط اتخاذ رویکرد مناسب برای انتخاب سهام اهمیت بیشتری می‌یابد. به‌زعم کارشناسان چهار رویکرد را می‌توان برشمرد که در زیر به آن اشاره خواهد شد. در رویکرد نخست کسانی قرار دارند که سهام بنیادی را به سبد دارایی خود اضافه خواهند کرد. گروهی تحت‌تاثیر فضای هیجانی اقدام به ورود در هر صف خرید خواهند کرد. دسته سوم در انتظار ضعف صف‌های خرید می‌نشینند تا از قیمت‌های پایین‌تر بهره‌مند شوند و در نهایت، چهارمین دسته حسرت جاماندن از روند را در دل خود می‌پرورند و بیشتر نظاره‌گر می‌مانند. در این شرایط است که انتخاب اتخاذ رویکرد مناسب مبتنی بر دید کارشناسانه بیش از پیش اهمیت می‌یابد و آنان برنده این رقابتند که با غلبه بر هیجان خود بر مبنای واقعیت‌ها تصمیم می‌گیرند.

ادامه‌ی پست